cz

Historical centre of UhříněvesUhříněves se nachází na samotném okraji Prahy, je její městskou částí. Zatímco východní strana
prorůstá do polí a mezí, západní již dohnala vlna urbanizace velkoměsta. Začátkem nového
tisíciletí bylo postaveno nové centrum- moderní, z prefabrikovaných dílů, zámkových dlažeb, inženýrských
a dopravních prvků. Přesunul se sem městský úřad. Nové náměstí však postrádá
silné a historií prověřené stavby, které by dodaly náměstí významu i energie. Naopak původní
centrum, dnes náměstí Bratří Jandusů, s kostelem Všech svatých, základní školou a děkanským
úřadem, přes svůj potlačený význam, stále drží genius loci staletím vrstveného místa. Úkolem
studie je revitalizace tohoto náměstí.

Název projektu:  Revitalizace náměstí bratří Jandusů v Uhřiněvsi
Klient:  Městská část Praha 22
Adresa:  náměstí bratří Jandusů, Uhřiněves
Studie:  2019
Autor:  Michal Šrámek
Spolupráce:  Mikoláš Vavřín (IAV) - dendrologie, VIA - doprava
Kresby: Jiří Kárník
© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení