en

Urbanistická studie DobráÚzemní studie v Dobré se zabývá rozvojovou lokalitou označenou v územním plánu města Přibyslav kódem BR20. V současné době jsou pozemky využity jako zahrady, louky a pole. Urbanistická studie navazuje na stávající zástavbu a snaží se respektovat krajinné
i urbanistické hodnoty území.

Zástavba je navržena ze solitérních rodinných domů. Orientace domů (hřebeny střech) je převážně podél ulice – respektive po vrstevnici. Uliční čára, tedy umístění plotu, je v odstupu od okraje vozovky, aby výjezdy z pozemků byly přehledné. Stavební čára, tedy odstup domů od ulice je navržena tak, aby bylo možné auta zaparkovat před dům. Výška domů je do 5 m
u okapu, do 8 m u hřebene. Tvar střech je navržen sedlový, přípustná je polovalba, valbová střecha není vhodná, bylo by ji však možné připustit na výrazně umístěných domech – jmenovitě na parcelách A4, B4. Spád střechy je v rozmezí od 22–45°. U doplňkových staveb není tvar ani spád střech stanoven.
Každá etapa má své “lokální centrum“- malý pobytový veřejný prostor. V první etapě se jedná
o místo kolem úvratě, v 2. etapě je to prostor pod stromy v nejrozšířenější části zaoblené ulice. V prvním případě bude prostor vybaven lavičkou, umístěnou pod nově vysazenou lípou, případně doplněnou o výtvarný objekt – sochu, boží muka atd… V druhém případě bude pobytový prostor doplněn o lavičky a prolézačky z kmenů stromů.

Název projektu:  Územní studie lokality BR 20 v Dobré u Přibyslavi
Klient:  Město Přibyslav
Katastr:  Dobrá [626961], Přibyslav
Termín:  2020
Autor:  Josef Krejčí, Michal Šrámek© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení