en

Sportovní hala v Nové PaceStavba nové sportovní haly je příležitostí pro obohacení města o významnou instituci, která slouží nejen školám, ale i široké veřejnosti. Tento význam se snažíme co nejlépe vyjádřit naším návrhem, a to ve dvou rovinách: umístěním domu i jeho architektonickým výrazem. Sportovní hala je z podstaty objemnou stavbou. Nepřipouštíme ale, aby zabrala prostor za gymnáziem a schovala se za něj. Proto ji natáčíme a posouváme směrem k centru, kde příchozím hledí v ústrety sám prezident osvoboditel. Otevřený vstupní portál pod rozsáhlým přístřeším nabízí přímý pohled na lezeckou stěnu, která zdánlivé zvedá pravý roh střechy budovy. Využíváme různých úrovní terénu a halu částečně zapouštíme do země. Spodní úroveň, odpovídající herní ploše a jejímu zázemí se šatnami, je navržena do úrovně terénu za školou. Horní úroveň, se vstupem, vestibulem a ochozem pro diváky bude v úrovni návrší mezi sochou a gymnáziem. Hala tak bude mít čistě odděleny provozy sportovců a diváků. Zapuštěním haly do terénu zůstává nadzemní objem budovy menší a neatakuje okolí. Samotná architektura stavby je inspirována geologickými poměry Novopacka. Dům má zemitý vrstvený výraz, fasáda je tvořena dusaným betonem s pigmenty převzatými z okolí Nové Paky. Připomíná tak okolní načervenalé svahy, či nález kmene před městským muzeem. Zasazení novostavby do přírody podporuje i osazení ploché střechy suchomilnou vegetací a výsadba popínavých bylin podél fasád. Zemitý, těžký a solidní výraz nové architektury je v tomto kontextu nezbytný: lehká konstrukce by v blízkosti klasické, vysoké a objemné školy (a koneckonců i v tomto podhorském kraji) vypadala nepatřičně.

Název projektu:  Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
Klient:  Královéhradecký kraj
Adresa:  Kumburská, Nová Paka
Soutěž:  2020
Autor:  Michal Šrámek, Josef Krejčí
© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení