en

Autobusové nádraží ve Dvoře Králové nad LabemV návrhu představujeme ostrovní uspořádání autobusového nástupiště s výrazným tvarem zastřešení. Toto uspořádání nádraží je provozně logické a prostorově úsporné, nabízí nejvyšší komfort jak cestujícím, tak i dopravcům. Příjezdové stání i zastávka MHD jsou umístěny v blízkosti příchodu cestujících, odjezdová stání jsou přehledně seřazena podél linie ostrůvku. Odstavná stání autobusů východně od perónu jsou dobře zapojena do provozu nádraží. Betonová stropní deska nesená sloupy v ose nástupiště se rozpíná do třech směrů - do délky nástupiště, nad odbavovací halu a směrem k centru, kde kryje přechod pro příchozí. Její organický tvar je výrazným a svébytným příspěvkem do krabicovitého prostředí okolních supermarketů. Do stropu nástupiště je jemně intarzován motiv běžícího stáda zeber, což odkazuje k obecně sdílenému atributu Dvora Králové. Budova čp. 1076 bude snesena, parkové úpravy propojí všechny plochy podél ulice 17. listopadu a vytvoří s nádražím organický celek. Stromové patro bude doplněno a spolu s novými povrchy a mobiliářem nabídne cestujícím i kolemjdoucím přívětivé odpočinkové prostředí, atraktivní pro všechny generace návštěvníků. Ulici 17. listopadu, jako významnou dopravní osu, navrhujeme podpořit lipovou alejí v celé délce.

Název projektu:  Revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem
Klient:  Město Dvůr Králove nad Labem
Adresa:  17. listopadu, Dvůr Králové nad Labem
Soutěž:  2022
Tým:  Michal Šrámek, Josef Krejčí, Ondřej Toman, Sára Trojovská, Johana Simkovičová, dopravní řešení - Jan Špilar, krajinářské řešení - Mikoláš Vavřín, statika - Ladislav Dvořák
© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení