en

Centrum města Červený KostelecPro centrum Červeného Kostelce je typická nedokončená rozvolněná zástavba s řadou veřejných prostranství, parků a zahrad, parkovišť atd. Takovou strukturu města lze přijmout, má ale dvě slabiny: určuje se v ní obtížněji hierarchie veřejných prostranství a postrádá dostatečnou „sociální energii“, tj. hustotu obyvatel a jejich pohybu, která je nutným zárodkem pro společenský, kulturní i obchodní život městského centra. Jak reagovat na tyto problémy zásahem v pravém centru města, na jeho ústředním náměstí a v nejbližším okolí? Naše odpověď je jednoznačná: náměstí vrátíme jeho původní společenský význam přeorganizováním dopravy a kultivací středové plochy pro pěší. Blízké okolí, dnes rozsáhlé plochy nejasného nebo časem překonaného určení, pak zorganizujeme do logické uliční sítě a nabídneme stavební parcely pro další, uměřené zahuštění obyvatel v centru. Spoléháme přitom na zásadní přednost města: Centrum je pro většinu obyvatel v docházkové vzdálenosti, prakticky celé město je rychle dostupné na kole, mopedu či elektrické koloběžce. Centrum tedy nekomponujeme jen pro současné využití, ale sledujeme i trendy ve větších městech zatížených dopravou, kde dochází ke zklidnění provozu a navrácení veřejného prostoru k užívání jeho obyvatelům.

Název projektu:  Centrum města Červený Kostelec
Klient:  Město Červený Kostelec
Soutěž:  2022 - 2. místo
Autor:  Michal Šrámek, Josef Krejčí, Ondřej Toman
Spolupráce:  Sára Trojovská, Johana Simkovičová, krajinářské řešení: Steiner a Malíková krajinářští architekti, dopravní řešení: Ing. Miroslav Vondřich
© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení