en

Charitní dům s denním stacionářemSilueta budovy vychází z původního řešení stavby, která stála jako solitér uprostřed pozemku. K objektu navrhujeme přistavět nové křídlo, které doplní uliční frontu v Erbenově ulici. Důležitý momentem nastává u vstupu do objektu, který je upraven tak aby příchozí již nemusel vystoupat po vnějších schodech na mezipodestu a až pak vstoupit do objektu. To je zajištěno novou dispozicí schodišťové haly a terénními i stavebními úpravami. Původnímu suterénu (nově přízemí, 1.NP.), který by využíván jako sklad, či garáž, dáváme rovnocennou funkci v rámci celého provozu objektu, nově se zde nacházejí seminární místnosti, které by se v budoucnu měli proměnit na sociálně terapeutickou dílnu, přičemž oba provozy mohou využít přímého napojení na zahradu, která je úpravami terénu srovnána do roviny, aby bylo možné její plnohodnotné užívání. V plánu je zde umístit mlatové plochy pod stromy k pobytu i tvůrčím činnostem klientů, dále bylinné i vyvýšené pěstební záhonky. Zmíněná nová funkce v 1.nadzemní podlaží objektu je reflektována i na jižní fasádě, kde byla původní malá okna u s vysokým parapetem nahrazena francouzskými okny, umožňujícími propojení interiéru a exteriéru. Ty jsou začleněny do kompozice vyšších podlaží, která vychází z modulu konstrukce železobetonových sloupů. Jižní fasádní plášť byl ve vyšších patrech původně tvořen boletickými panely. Ty budou odstraněny a plášť bude vyzděn lehkým zdivem z pórobetonových cihel.

Název projektu:  Rekonstrukce a přístavba objektu Oblastní charity ve Dvoře Králové nad Labem
Klient:  Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Termín:  Studie - 2022, DSP - 2022, Realizace - 2023-
Autor:  Michal Šrámek, Josef Krejčí, Ondřej Toman
Spolupráce:  Sára Trojovská, Johana Simkovičová© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení