en

Statek PraskačkaPraskačka, obec na rovině, Hradec Králové, co by kamenem dohodil. Tato obec zrovna neodráží energií emitovanou krajským městem. Možná změny v okolí dostatečně nenapovídají, kam dál. Před pár lety nedaleko vryli čtyři dálniční pruhy, které obec odpojily nejen od blízkého písáku. Chcíply tu psí dostihy. Zbyl po nich jen neprodejný ovál. Nějaký turistický potenciál by zde člověk marně hledal. V tom je ale obec zajímavá. Nemusí se sápat po nové funkci. Praskačka je tvořena statky lemující cestu od Pohřebačky do Urbanic. Obec žila hlavně z hospodaření na okolních úrodných polích. V zemědělství ubylo pracovních míst, ale stále jsou tu statky, které pracují. Ostatní využily svůj půvab a změnily se v příjemné bydlení. Našim úkolem je ale rekonstrukce statku, který pracuje. Stále se tu hospodaří. Směrem k silnici se ukazuje vila, nemá se za co stydět. Je však podivně slepená s bývalými chlévy. V hloubce pozemku kolem dvora jsou pak hospodářské objekty: velká stodola a podlouhlý DŮM s kolnou, kurníkem a nějakou veteší.

Rekonstrukci jsme nepojali ve smyslu statek zmrazit, udělat skanzen. To by ani neodpovídalo samotnému smyslu statku, který vzniká a funguje v proměně – statky se dostavoval Y, rozšiřoval Y, přestavoval Y. Chtěli jsme mu dát nový vzorec, jež by umožnil další život a proměny v budoucnosti. V tomto případě statek není formulován, jako další v řadě, jak je tomu na severozápadní straně obce. Je tu trochu osamocen a svým uspořádáním k silnici se jeho forma mlží, rozpadá. Dali jsme tedy statku nový impuls formálně i utilitárně, nový řád. Vilu jsme razantně oddělili, jako drahý kámen, a objekty statku sjednotili fasádou a novými zdmi, jež jasně formulují vjezd do dvora. Otevřeli jsme tak možnost různého funkčního propojení vily a statku (dvora). V TOMTO VZTAHU pak lze statek využít pro jednu rodinu a příbuzenstvo, byty ve vile pronajímat, různě měnit poměr hospodářských a obytných částí, či v mezním případě vilu prodat.© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení