en

Revitalizace BenicBenice stojí mezi dvěma světy. Svou velikostí odpovídají útulné vesnici s téměř rodinným okruhem obyvatel. Umístěním na vnitřní hranici katastru hlavního města Prahy však Benice ochutnaly také požitků suburbie s možností vyžití v nedalekém velkoměstě. To sebou nese také rizika periférie, a to nejen ve významu určení místa, ale také v podobě kvality urbanismu a architektury. Naštěstí komunitní život obce žije se zapálením několika místních. Naším úkolem je studie revitalizace návsi, a studie lesoparku na kraji obce. Naším řešením je především vytvoření pohodlných a hodnotných míst pro setkávání obyvatel, vyzdvižení návsi jako reprezentačního prostoru obce, zakomponování a upravení stávajících významných prvků a zejména úprava povrchů, zdůrazňující prioritu chodců a odklon od betonových povrchů navozujících dojem periférie. Úpravy jsou navrženy tak, aby podpořily svobodu pohybu po návsi.

Název projektu:  Revitalizace návsi a studie lesoparku - Benice
Klient:  Městská část Praha - Benice
Adresa:  ulice Květnového povstání, Na Luka, Praha-Benice
Typ:  studie
Termín:  2017
Autor:  Michal Šrámek, Josef Krejčí
Spolupráce:  Marie Blahová© 2017 Ateliér Šrámek a Krejčí      powered by Petr Kubík      přihlášení